Mergel.nU


Go to content

Romeinse Katakomben

Thema's en Lezingen > Pierre Cuypers


Romeinse Katakomben

Een eeuw geleden, tussen 1910 en 1913, zijn onder supervisie van Pierre Cuypers in een mergelgroeve aan de Plenkertstraat de Romeinse Katakomben gerealiseerd. Het Katakombenproject is een initiatief geweest van Jan Diepen (1872-1930) telg uit een Tilburgse textielfabrikantenfamilie, die zich in Valkenburg had gevestigd. Hij kan hiermee zijn religieuze overtuiging laten zien. Tevens is het werkverschaffing aan Valkenburgse arbeiders.
Het ligt niet in de bedoeling om al de Romeinse groeven en kapellen weer te geven, want door de uitgestrektheid zou men in herhaling vervallen.

Opening Romeinse Katakomben in 1913. Pierre Cuypers zittend tussen hoogwaardigheidsbekleders.
Foto: Archief Katakombenstichting. Reproductie: Jo van Aken.

Men kiest ervoor om de oudste, beroemdste en merkwaardigste te verbeelden op korte afstand van elkaar. De schilders Sneltens en Visschers gaan zich, samen met aannemer Jean Lemmens, terdege oriŽnteren in Rome en slagen er daarna in om perfecte kopieŽn van de Romeinse wandschilderingen in Valkenburg aan te brengen.
Pierre Cuypers stimuleert en adviseert daar waar hij kan. Bovendien ontwerpt hij een tempelachtig toegangsgebouwtje.

Op 12 juli 1910 wordt het eerste gedeelte plechtig geopend. Ook daarna zetten de werkzaamheden zich voort. Nauwgezette bestudering en kopiŽring van de muurschilderingen en kapellen gaan eraan vooraf. Op 2 juli 1912 is het karwei geklaard en beschikt Valkenburg over een nieuwe bezienswaardigheid, die volop lof oogst in de landelijke en internationale pers.


Voor restauratiewerkzaamheden aan de Catacomben in Rome wordt tegenwoordig door archeologen en catacombenkenners teruggevallen op de Valkenburgse reconstructie!

Links: Ingang Katakomben.

Rechts: Romeinse Tempel, Replica. Gelegen boven de onderaardse Romeinse Katakomben in de Plenkertstraat als (voormalige) ingang tot het gangenstelsel. Ontwerp Pierre Cuypers.


Op deze wijze is een bijzonder fraai, historisch verantwoord en leerzaam archeologisch project gerealiseerd.
In 1951 hebben leden van de Kunstkring Henri Jonas restauratiewerkzaamheden uitgevoerd.
Veel groepen, waaronder veel scholieren die zich voorbereiden op een Romereis, bezoeken de Romeinse Katakomben in Valkenburg.

Een bezoek aan deze Katakomben is zeer aan te bevelen.
Info over openingstijden en entree:
www.katakomben.nl
Back to content | Back to main menu