Mergel.nU


Go to content

Ondergrondse Kerken en Kapellen

Thema's en Lezingen > Ondergronds Kerkenpad

Ondergrondse Kerken en Kapellen.
Uit de periode van Franse Revolutie resten er, in de eeuwenoude mergelgrotten onder Valkenburg, ‘Ondergrondse kerken en altaren’. Enkele zijn dagelijks, tijdens de rondleiding, te zien. Één weekend per jaar, gedurende ‘Het Ondergrondse Kerkenpad’, zijn allen te bezoeken. Te weten: de Gemeentegrot, Fluweelengrot, Romeinse Katakomben, 't Bergske (Caverne de Geulhem), de Geulhemergroeve en de Sibbergroeve. Alle kapellen zijn dan sfeervol aangekleed. Sommige kapellen kan men op eigen gelegenheid bezoeken, soms gaat er een gids mee.
Om, tijdens de Franse Revolutie, toch het geloof te belijden gingen de priesters en hun gelovigen 'ondergronds'. De ondergrondse mergelgroeves werden voorzien van altaar, biechtstoel en doopvont en schitterende houtskooltekeningen.
Het risico was echter groot: veel priesters werden opgepakt en gedeporteerd of gekerkerd... en kwamen nooit meer terug.

Onderaardse schuilkapel Geulhem.

De Franse tijd; de periode 1794-1814.
Op 14 juli 1789 werd de staatsgevangenis, de Bastille te Parijs, door het Franse volk stormenderhand ingenomen. De revolutie keerde zich tegen de geestelijkheid en de adel. Deze vluchtten naar de grote steden in het buitenland, vooral Maastricht kreeg in begin jaren negentig een toevloed van Franse kerkelijke leiders en edelen. In 1794 viel het Franse leger de Zuidelijke Nederlanden binnen en werden alle gebieden tot aan de Rijn veroverd.

Schuilkapel Geulhem.

Schuilkapel Geulhem.

Inlijving bij Frankrijk.
In 1794 viel ook de vesting Maastricht. In 1795 werden deze gebieden officieel bij Frankrijk ingelijfd. De Franse wetgeving werd ingevoerd waaronder een nieuw burgerlijk recht, handelsrecht en strafrecht. Voortaan maakte het volk de dienst uit, niet meer de vorsten of de machtigen.

De Fransen brachten ook een scheiding tussen Kerk en Staat. De kerken werden door de staat betaald, de geestelijken werden ambtenaar. Dezen raakten hun macht kwijt, ook op het gebied van onderwijs.

Kapel Fluweelengrot.

Gemeentegrot.

Vervolgingen.
Kerkelijke goederen werden in beslag genomen. Priesters moesten een eed van trouw aan de Republiek afleggen. Als zij dit deden mochten ze in de zielzorg werkzaam blijven, maar bij de parochianen kregen de beëdigde priesters weinig sympathie. Niet-beëdigde priesters moesten naar het buitenland vluchten of onderduiken. In die periode zijn in de grotten kerken en altaren opgericht en door priesters en hun gelovigen gebruikt om hun geloof te belijden.


Schuilkapel Sibbergroeve.

1801 Concordaat.
Met de sluiting van het concordaat tussen Napoleon en de paus in 1801 kwam er een einde aan de vervolgingen van de godsdienst en de kerk. Twintig jaar heeft Limburg bij Frankrijk gehoord. Een korte periode waarin vele veranderingen plaatsvonden die onze samenleving tot op de dag van vandaag bepalen.

Bron: De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen.

St. Cecilia Romeinse Katakomben.

Fresco's Romeinse Katakomben.

Regelmatig vindt het 'Kerkenpad' plaats, een route langs ondergronds religieus erfgoed.

Deelnemers aan het Ondergronds Kerkenpad zijn:
Geulhemmergroeve (Berg en Terblijt)
Sibbergroeve (Sibbe)
Fluweelengrot (Valkenburg)
Gemeentegrot (Valkenburg)
Romeinse Katakomben (Valkenburg)
Zonneberg (Maastricht)
Voor meer info omtrent deze kapellen en schuilkerken klikt u op desbetreffende locatie.


Back to content | Back to main menu