Museum Romeinse Katakomben - Mergel.nU

Go to content

Main menu:

Museum Romeinse Katakomben

Thema's > Pierre Cuypers


Romeinse Katakomben

 

Opening Romeinse Katakomben in 1913. Pierre Cuypers zittend tussen hoogwaardigheidsbekleders.
Foto archief Katakombenstichting. Reproductie Jo van Aken

Een eeuw geleden, tussen 1910 en 1913, zijn onder supervisie van Pierre Cuypers in een mergelgroeve aan de Plenkertstraat de Romeinse Katakomben gerealiseerd. Het Katakombenproject is een initiatief geweest van Jan Diepen (1872-1930) telg uit een Tilburgse textielfabrikantenfamilie, die zich in Valkenburg had gevestigd. Hij kan hiermee zijn religieuze overtuiging laten zien. Tevens is het werkverschaffing aan Valkenburgse arbeiders.
Het ligt niet in de bedoeling om al de Romeinse groeven en kapellen weer te geven, want door de uitgestrektheid zou men in herhaling vervallen.

Men kiest ervoor om de oudste en beroemdste catacomben te verbeelden op korte afstand van elkaar. De schilders Sneltens en Visschers gaan zich, samen met aannemer Jean Lemmens, terdege oriënteren in Rome en slagen er daarna in om perfecte kopieën van de Romeinse wandschilderingen in Valkenburg aan te brengen. Pierre Cuypers stimuleert en adviseert daar waar hij kan.

Op 12 juli 1910 wordt het eerste gedeelte plechtig geopend. Ook daarna zetten de werkzaamheden zich voort. Nauwgezette bestudering en kopiëring van de muurschilderingen en kapellen gaan eraan vooraf. Op 2 juli 1912 is het karwei geklaard en beschikt Valkenburg over een nieuwe bezienswaardigheid, die volop lof oogst in de landelijke en internationale pers.

Voor restauratiewerkzaamheden aan de Catacomben in Rome wordt tegenwoordig door archeologen en Italiaanse architecten teruggevallen op de Valkenburgse reconstructie!

Ingang Katakomben

Op deze wijze is een bijzonder fraai, historisch verantwoord en leerzaam archeologisch project gerealiseerd.
In 1951 hebben leden van de Kunstkring Henri Jonas restauratiewerkzaamheden uitgevoerd.
Veel groepen, waaronder veel scholieren die zich voorbereiden op een Romereis, bezoeken de Romeinse Katakomben in Valkenburg.

Een bezoek aan deze Katakomben is zeer aan te bevelen. Info over openingstijden en entree: www.katakomben.nlRomeinse Tempel, Replica. Gelegen boven de onderaardse Romeinse Katakomben in de Plenkertstraat als (voormalige) ingang tot het gangenstelsel. Ontwerp Pierre Cuypers

 
Back to content | Back to main menu