Mergel.nU


Go to content

Leden Mergel.nU

Leden Mergel.nU

Vereniging Mergel.nU bestaat uit een aantal leden.

Voor contact zie onderstaand:
Mergelcarving

Steenkolenmijn Valkenburg
Stichting Kasteelruïne Valkenburg
Museum Land van Valkenburg
Archeologische Vereniging Limburg
Stichting Romeinse Katakomben

ASP adventure, discover the unknown
Nederlandse Geologische Vereniging Afdeling Limburg
Mijnbouw-WIM

Institute Europa Subterranea
Stichting In Onsen Lande van Valckenborgh: vmjjspauwen@hotmail.com
Stichting Ondergrondse Werken: walschot.luck@telenet.be


Doelstelling:
Op een hedendaagse manier; door middel van het downloaden van educatieve lesprogrammas en het gebruik van multi-media, verwerven leerlingen via dit project goede kennis over het ontstaan van mergel, vuursteen en carboon en de toepassingen daarvan door de mens.
Inzicht in het verschijnsel beekdalen, reliëf van Zuid-Limburg, Löss, beken, stenen, fossielen, erosieproblematiek, holle wegen, kalkgraslanden, typische flora en fauna.
Het besef voor het Limburgse Cultureel Erfgoed. Cultuurlandschappelijke en Cultuurhistorische gegeven o.a. kunstuitingen in grotten, architectuur in mergel.
Economische aspecten:
Mergelwinning, Mijnbouw, Toerisme.
Sociaal-culturele aspecten:
Jeugd confronteren met dilemma
s van de politiek.
Euregionale aspecten:
Grensoverschrijdend denken stimuleren.


Initiatiefnemers Mergel.nU
H. Roelofs, voorzitter henk.roelofs@home.nl
H. Stohr-Hoenjet, secretaris www.helenehoenjet.nl
mail@helenehoenjet.nl
E. Steijnebrugh, bestuurslid


H. Maenen, penningmeester

www.mergel.nu
Tel.: 043-6015120
Email: mail@helenehoenjet.nl
Secretariaat: Steenstraat 11
6301 ED Valkenburg aan de Geul
Rabobank rek. no. 13.49.59.981


Back to content | Back to main menu